OR en MR

Ouderraad

Openbaar Kindcentrum Het Scala heeft een zeer actieve ouderraad. De ouderraad organiseert allerlei activiteiten voor de kinderen, die hun tijd bij Het Scala nóg leuker maken. Het schoolontbijt bijvoorbeeld, schoentjesavond, sportactiviteiten, kerstbuffet, carnaval, Suikerfeest, schoolreis … en meer. Alles wat te maken heeft met samen plezier maken.

Wil je meer weten over de ouderraad? Kijk dan in de kindcentrumgids.

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) zitten medewerkers van het kindcentrum en ouders, in gelijke verhouding. Leden van de MR hebben een zittingstermijn van drie jaar, die één keer verlengd kan worden. De achterban kiest welke medewerkers en ouders dat zijn.

De MR heeft twee bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. De raad vergadert minstens acht keer per jaar om te overleggen met directie en bestuur over belangrijke onderwijszaken. Denk aan de begroting, planning van vakanties, lesmethoden en nog veel meer.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar, dus je kunt altijd aansluiten. Graag zelfs: hoe meer belangstellenden en meedenkers, hoe beter! De MR vergadert volgens onderstaand schema, steeds van 14.30 tot 15.15 uur.

Meer informatie over de MR vind je in de kindcentrumgids.

Openbaar Kindcentrum Het Scala
Vreedzaam en goed onderwijs
voor alle kinderen uit Hogekwartier, Schuilenburg en Randenbroek

Volg ons

Volg ons ook via Instagram.

Stichting

Openbaar Kindcentrum Het Scala is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou Kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs en/of de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? 
Kijk dan op www.meerkring.nl en www.partou.nl.

 

Contact

Openbaar Kindcentrum
Het Scala
Ariaweg 115
3816 HJ  AMERSFOORT

T - onderwijs: 033 472 0221
T - opvang: 033 479 0409 /
033 470 1500
Mail ons

Plan route