Vreedzaam kindcentrum

Iedereen mag zichzelf zijn

Bij Openbaar Kindcentrum Het Scala mag iedereen zichzelf zijn en trots zijn op de eigen achtergrond. Wij vinden het heel belangrijk om positief met verschillen om te gaan en elkaar ruimte te gunnen. Bij ons ervaar je veel rust en structuur. Dat heeft met onze visie te maken. Niet álles mag of kan, maar wel heel veel. We zorgen voor elkaar, zijn in elkaar geïnteresseerd en staan open voor elkaar.

De vreedzame manier

Meningsverschillen en conflicten horen bij het leven en hoeven helemaal niet erg te zijn. Het gaat erom hoe we het samen oplossen en dat doen we op de vreedzame manier. Openbaar Kindcentrum Het Scala werkt volgens het programma de Vreedzame school. Dat betekent dat we bij conflicten:

  • Eerst even afkoelen;
  • Elkaar dan vertellen wat het probleem is en wat je daarbij voelt;
  • Daarna positieve oplossingen voor het conflict bedenken;
  • Samen een oplossing kiezen waar je allebei blij mee bent (win-win!).

Wij luisteren naar kinderen en hun ouders

Bij een vreedzaam kindcentrum hoort ook dat we zuinig zijn op onze omgeving. Met ons plein, het gebouw, de materialen en de natuur om ons heen kunnen we fijn werken met elkaar. Samen houden we die omgeving schoon en netjes. We vinden het ook belangrijk de kinderen en hun ouders een stem te geven. Zij praten en beslissen met ons mee op Openbaar Kindcentrum Het Scala. Voorbeeld? Onze leerlingenraad die maandelijks overlegt met de directeur over wat kinderen graag anders of beter zien in ons kindcentrum.

Dit zijn wij

Bij Openbaar Kindcentrum Het Scala gelden de volgende regels:

  • Iedereen is anders en dat vinden we oké!
  • We gaan op een vriendelijke manier met elkaar om.
  • We lossen conflicten op de vreedzame manier op.
  • We zorgen voor een nette school en zijn zuinig op onze spullen.
  • We zorgen ervoor dat we rustig kunnen werken en spelen.

Openbaar Kindcentrum Het Scala
Vreedzaam en goed onderwijs
voor alle kinderen uit Hogekwartier, Schuilenburg en Randenbroek

Volg ons

Volg ons ook via Instagram.

Stichting

Openbaar Kindcentrum Het Scala is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou Kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs en/of de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? 
Kijk dan op www.meerkring.nl en www.partou.nl.

 

Contact

Openbaar Kindcentrum
Het Scala
Ariaweg 115
3816 HJ  AMERSFOORT

T - onderwijs: 033 472 0221
T - opvang: 033 479 0409 /
033 470 1500
Mail ons

Plan route