Openbaar Kindcentrum Het Scala

 

De perfecte naam

Een groot aantal dingen die steeds een beetje van elkaar verschillen. Dat betekent het woord ‘scala’, een woord dat diversiteit aangeeft. Toen wij als Stichting Meerkring en Partou Kinderopvang samen één kindcentrum wilden oprichten, vonden we Het Scala dan ook de perfecte naam. We zijn allemaal anders en bij ons zie je elke dag hoe mooi die verschillen zijn. Kinderen ontwikkelen zich ieder op hun eigen manier, op een niveau dat bij hen past. Wij zorgen ervoor dat dit zo goed mogelijk gebeurt. En dat doen we met hart en ziel. Want wij geloven in ieders kracht.

Doorgaande lijn in onderwijs en opvang

Openbaar Kindcentrum Het Scala bestaat uit drie onderdelen: de peuteropvang (2 – 4 jaar), het basisonderwijs (4 – 13 jaar) en de buitenschoolse opvang (BSO, na onderwijstijd). Alles overzichtelijk onder één dak. Een doorgaande lijn in onderwijs en opvang vinden wij belangrijk. Dat betekent dat wij van peuter tot en met achtstegroeper dezelfde werkwijze, doelen, regels en afspraken aanhouden. Herkenbare regels en routines en overal bekende gezichten: dat geeft de kinderen rust en duidelijkheid. Bovendien houdt ons team zo een goed zicht op hun ontwikkeling.

Vreedzaam kindcentrum

Ons kindcentrum biedt kinderen een veilige en rustige basisplek van waaruit zij de wereld kunnen ontdekken. Wij werken volgens het programma van de Vreedzame school. Bij Het Scala gelden duidelijke regels en afspraken over verschillen, respect en inspraak. Ook in de naschoolse activiteiten zetten wij dit door, zodat kinderen de hele dag positief met elkaar omgaan. Wij zien het kindcentrum als een gemeenschap, waarin iedereen zich betrokken bij en verantwoordelijk voor elkaar en de omgeving voelt.Leuke dingen doen ná kindcentrumtijd

Gratis meedoen met leuke activiteiten na onderwijs- en/of opvangtijd? Daar kunnen kinderen van Het Scala zich voor inschrijven! Onze partners in de stad zoals Scholen in de Kunst en de SRO hebben een afwisselend programma bedacht, waarmee kinderen hun talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen. Denk aan activiteiten als dans, kunst, sport, Engels, toneel, Spaans, spel en nog veel meer. Kijk op www.abc-amersfoort.nl voor het complete aanbod (ook voor ouders!) én voor inschrijving.

De Rijke Schooldag

Wij doen mee met de Rijke Schooldag!
Onze school krijgt extra geld van het Ministerie van OC&W en de gemeente Amersfoort. Met dit geld organiseren wij leuke en leerzame activiteiten voor onze kinderen. Dat doen we na schooltijd, zodat we op school genoeg tijd hebben voor taal, lezen en rekenen. Via onze nieuwsbrief en de leerkracht van uw kind houden we u op de hoogte welke activiteiten wij tot de zomer organiseren. 
Doet uw kind ook mee?


Openbaar Kindcentrum Het Scala
Vreedzaam en goed onderwijs
voor alle kinderen uit Hogekwartier, Schuilenburg en Randenbroek

Volg ons

Volg ons ook via Instagram.

Stichting

Openbaar Kindcentrum Het Scala is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou Kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs en/of de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? 
Kijk dan op www.meerkring.nl en www.partou.nl.

 

Contact

Openbaar Kindcentrum
Het Scala
Ariaweg 115
3816 HJ  AMERSFOORT

T - onderwijs: 033 472 0221
T - opvang: 033 479 0409 /
033 470 1500
Mail ons

Plan route