Privacy beleid

Openbaar Kindcentrum Het Scala en de privacy

Openbaar Kindcentrum Het Scala is onderdeel van Stichting Meerkring. Stichting Meerkring vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij beperken het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Openbaar Kindcentrum Het Scala hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren en verwijderen van inschrijfgegevens en leerlingdossiers.

Het kindcentrum maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Stichting Meerkring maakt met haar leveranciers strikte afspraken over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Persoonsgegevens worden verder alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, bijvoorbeeld op de website van het kindcentrum of in de nieuwsbrief, vragen wij de ouders vooraf om toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als ouders toestemming hebben gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.

Meer informatie over het privacy beleid van Stichting Meerkring vind je op www.meerkring.nl/meerkring/privacy.

Openbaar Kindcentrum Het Scala
Vreedzaam en goed onderwijs
voor alle kinderen uit Hogekwartier, Schuilenburg en Randenbroek

Volg ons

Volg ons ook via Instagram.

Stichting

Openbaar Kindcentrum Het Scala is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou Kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs en/of de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? 
Kijk dan op www.meerkring.nl en www.partou.nl.

 

Contact

Openbaar Kindcentrum
Het Scala
Ariaweg 115
3816 HJ  AMERSFOORT

T - onderwijs: 033 472 0221
T - opvang: 033 479 0409 /
033 470 1500
Mail ons

Plan route