Jaarplan en Jaarverslag

Samen Openbaar Kindcentrum Het Scala steeds een beetje mooier maken: daar gaan we voor!

Jaarplan

Wil je meer weten over onze missie en visie? Welke programmalijnen we binnen ons onderwijs toepassen? Hoe we behaalde resultaten kunnen verbeteren? En hoe we op een vreedzaam kindcentrum met de kinderen, hun ouders en ons team samenwerken? Je leest het allemaal in het jaarplan.

Verantwoording

Als kindcentrum willen wij open en eerlijk laten zien wat we doen en leren, wat we moeilijk vinden en waar we de middelen voor inzetten. Wij verantwoorden ons onder andere in de medezeggenschapsraad, naar ouders, de inspectie, het bestuur en het samenwerkingsverband. Verantwoording gaat niet alleen langs de formele weg, maar vooral via contact, kwaliteit in denken en doen, leren van inbreng en een open houding naar kinderen en ouders toe.

In gesprek

Als ouder ervaar je de kwaliteit van ons onderwijs, het verrijkende aanbod, de ondersteuning en de resultaten. Wij zijn in gesprek met ouders via bijvoorbeeld de koffieochtenden, het ouderpanel, de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de rapportgesprekken. Zo krijg je een breed beeld. Eens in de twee jaar kunnen ouders hun mening geven over ons kindcentrum, waarna wij laten weten wat de uitkomsten zijn. Daarnaast zijn we ook in gesprek met de leerlingenraad. De leerlingen brengen daar ideeën in die het kindcentrum verder kunnen verbeteren. Hun voorstellen nemen wij serieus in onze plannen op.

Jaarverslagen en plannen

Wij maken een aantal verslagen en plannen in ons administratiesysteem ParnasSys. De inhoud daarvan bespreken we met de medezeggenschapsraad. Meestal zijn dit geen prettig leesbare documenten. Wil je de plannen en verslagen toch liever helemaal lezen, stuur dan een mailtje naar administratie.scala@meerkring.nl. Natuurlijk zijn we benieuwd wat je ervan vindt!

Kindcentrumgids

Heel veel informatie over Openbaar Kindcentrum Het Scala kun je ook lezen in onze kindcentrumgids en op Scholen op de kaart (www.scholenopdekaart.nl).

Schoolondersteuningsplan (SOP)

In het ondersteuningsplan beschrijven wij welke extra ondersteuning ons kindcentrum kan bieden naast de verplichte basisondersteuning. Daarbij staan de behoefte, de mogelijkheden en de talenten van de leerling centraal.

Doorstroomtoets en centraal aanmeldmoment

In februari 2022 nam de Eerste Kamer het Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po aan. Een gevolg hiervan is dat vanaf het schooljaar 2023/2024 er één aanmeldmoment is voor het voortgezet onderwijs. De nieuwe wet brengt ook met zich mee dat de eindtoets een andere naam krijgt, namelijk doorstroomtoets. In dit artikel leest u wat de veranderingen inhouden.

Openbaar Kindcentrum Het Scala
Vreedzaam en goed onderwijs
voor alle kinderen uit Hogekwartier, Schuilenburg en Randenbroek

Volg ons

Volg ons ook via Instagram.

Stichting

Openbaar Kindcentrum Het Scala is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou Kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs en/of de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? 
Kijk dan op www.meerkring.nl en www.partou.nl.

 

Contact

Openbaar Kindcentrum
Het Scala
Ariaweg 115
3816 HJ  AMERSFOORT

T - onderwijs: 033 472 0221
T - opvang: 033 479 0409 /
033 470 1500
Mail ons

Plan route