Leerlingenraad

Wie weten beter dan de leerlingen zelf hoe we ons kindcentrum kunnen verbeteren? Wij vinden het belangrijk te luisteren naar hun ideeën en meningen en daar ook iets mee te doen. Daarom heeft Openbaar Kindcentrum Het Scala een leerlingenraad. De kinderen maken zelf een agenda met onderwerpen die zij belangrijk vinden, zoals:

  • Het speelterrein nóg mooier maken (basketbal, atletiek enz.);
  • Nieuwe kinderen rondleiden;
  • Een moestuin ontwerpen en inrichten.

Eén keer per maand vergadert de leerlingenraad met de directeur over hun plannen en de uitvoering daarvan. De leerlingenraad heeft al belangrijke plannen uitgevoerd:

  • Er is een film tegen pesten gemaakt;
  • Samen met de gemeente is er een heel mooi schoolplein gekomen.

Openbaar Kindcentrum Het Scala
Vreedzaam en goed onderwijs
voor alle kinderen uit Hogekwartier, Schuilenburg en Randenbroek

Volg ons

Volg ons ook via Instagram.

Stichting

Openbaar Kindcentrum Het Scala is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou Kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs en/of de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? 
Kijk dan op www.meerkring.nl en www.partou.nl.

 

Contact

Openbaar Kindcentrum
Het Scala
Ariaweg 115
3816 HJ  AMERSFOORT

T - onderwijs: 033 472 0221
T - opvang: 033 479 0409 /
033 470 1500
Mail ons

Plan route