Familieklas



In de familieklas gaan we, gedurende 10 – 12 weken, één ochtend in de week met het kind en zijn/haar ouder aan de slag. De gedragsdoelen staan centraal, het schoolwerk is ondersteunend. Ouders helpen hun kind, de leerkracht ondersteunt het leren, de Familieklas leerkracht coacht en begeleidt de interacties. Omdat iedereen meewerkt aan de Familieklas, wordt duidelijk welke rol iedereen heeft. Dit helpt bij de verandering.

Zo leert het kind, zijn ouder en zijn leerkracht dít probleem op te lossen, maar ook hoe zij in de toekomst met andere problemen om kunnen gaan. Iedereen draagt bij aan de oplossing vanuit zijn eigen rol: de ouder thuis als opvoeder, de leerkracht op school en het kind als zichzelf. In iedere opvoeding en leersituatie komen momenten voor dat het even niet meer lukt.

In de Familieklas buigen we negatief gedrag om naar positief gedrag. We gaan op zoek naar de mogelijkheden van kinderen. De Familieklas geeft kinderen en ouders een duwtje in de goede richting.

De leerdoelen worden ingevuld op de doelen kaart, die het kind steeds mee naar school en mee naar huis neemt. Een leerdoel kan bijvoorbeeld zijn:
Als we aan het werk gaan, maak ik mijn taak af. Of: Tijdens het zelfstandig werken, let ik niet op andere kinderen. Mijn aandacht is bij mijn werk.

Na zes weken is er een tussenevaluatie, met kind, ouder, eigen leerkracht en Familieklas leerkracht. De voortgang wordt besproken en doelen zo nodig bijgesteld.Na twaalf weken is de eindevaluatie. Als het kind zijn doelen heeft gehaald, krijgt het eendiploma.

Enkele reacties van ouders:

“Het was niet alleen hard werken maar ook met elkaar lachen……
Wat begon met tegenzin eindigt als een prettige en leerzame ervaring…
Voor wie twijfels heeft over de Familieklas…niet nodig. Wij zeggen doen!
Niet alleen voor het kind maar zeker ook voor de ouder…..”

“In deze 12 weken kan ik uit ervaring zeggen dat het een positieve invloed heeft gehad op mijn kind. Ik heb ook gemerkt dat hij heel gelukkig wordt als we samen dingen doen op school. Tot slot kan ik zeggen dat het voor ons beide het goed heeft gedaan om toch hieraan mee te doen.”

“Toen ik hoorde dat mijn dochter uitgekozen was voor de familieklas had ik geen idee wat ik kon verwachten. Ik had hiervoor nooit van de familieklas gehoord en was eigenlijk een beetje bang dat het een groepje was met die gezien worden als ‘stout’ en ‘onhandelbaar’.
Eenmaal in de familieklas bleek dit niet zo te zijn. In de familieklas zaten kinderen die, net als mijn dochter, ook problemen hadden met hun concentratie en dergelijke.”
Openbaar Kindcentrum Het Scala
Vreedzaam en goed onderwijs
voor alle kinderen uit Hogekwartier, Schuilenburg en Randenbroek

Volg ons

Volg ons ook via Instagram.

Stichting

Openbaar Kindcentrum Het Scala is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou Kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs en/of de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? 
Kijk dan op www.meerkring.nl en www.partou.nl.

 

Contact

Openbaar Kindcentrum
Het Scala
Ariaweg 115
3816 HJ  AMERSFOORT

T - onderwijs: 033 472 0221
T - opvang: 033 479 0409 /
033 470 1500
Mail ons

Plan route