Informatiebrief Corona virus

Beste ouder/verzorger,

Met deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen omtrent het Coronavirus. Daarnaast delen we relevante richtlijnen die voor u als ouder/verzorger gelden.

Persconferentie

Vandaag (12-03-2020) zijn er door de overheid aanvullende maatregelen afgekondigd die voor heel Nederland vanaf heden gelden tot in ieder geval 31 maart 2020.

Maatregelen overheid (Bron: Rijksoverheid)

·     Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.

·      Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

·    Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

·      Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

·        Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

·         Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.

·        Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.  

Maatregelen primair onderwijs

Het kabinet heeft geen aanvullende maatregelen getroffen voor het primair onderwijs. De overheid roept alle leerkrachten op om te blijven werken wanneer er geen klachten zijn. De reden hiervoor is meerledig. Kinderen in de leeftijdscategorie van het basisonderwijs lijken minder vatbaar voor het virus. Daarnaast zijn de maatschappelijke gevolgen enorm groot wanneer kinderen niet naar school kunnen, ouders thuis moeten blijven om deze reden en zij hun werk in de zorg, bij de GGD, de politie etc. niet kunnen uitvoeren. Hierdoor kan de druk op deze diensten nog verder oplopen. Daarnaast zou een dergelijke maatregel weinig bijdragen aan de beperking/indamming van de verspreiding van het virus.

Maatregelen Meerkring

Meerkring volgt de nieuwe richtlijnen van de overheid en de adviezen van het RIVM. Dit betekent voor medewerkers en kinderen het volgende:

·        Blijf thuis wanneer er sprake is van klachten die in de maatregelen vermeld staan en geef de ziekmelding door aan de school via de gebruikelijke weg

·         Blijf in geval van klachten in ieder geval thuis tot de klachten zijn verdwenen

·         Overleg met de directie in geval van twijfel

·         Meld bij de directie als er daadwerkelijk een Coronabesmetting is vastgesteld

De school kan geconfronteerd worden met een vervangingsprobleem, waarbij, indien mogelijk, passende oplossingen worden gezocht. Indien vervanging niet beschikbaar is dan kan het zijn dat de directeur besluit één of meerdere groepen naar huis te sturen. We vragen ouders begrip te hebben voor deze lastige besluiten waar de school voor kan komen te staan.

Voor vragen kunt u terecht bij de directie. De directeur staat in nauw contact met het bestuursbureau van Meerkring die de actualiteiten/ontwikkelingen rondom het Coronavirus coördineert.

 Met vriendelijke groet,

Ad Goenee en Elisabeth Rosema

 

 

Openbaar Kindcentrum Het Scala
Vreedzaam en goed onderwijs
voor alle kinderen uit Hogekwartier, Schuilenburg en Randenbroek

Volg ons

Volg ons ook via Instagram.

Stichting

Openbaar Kindcentrum Het Scala is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou Kinderopvang. Wil je werken in het basisonderwijs en/of de kinderopvang in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? 
Kijk dan op www.meerkring.nl en www.partou.nl.

 

Contact

Openbaar Kindcentrum
Het Scala
Ariaweg 115
3816 HJ  AMERSFOORT

T - onderwijs: 033 472 0221
T - opvang: 033 479 0409 /
033 470 1500
Mail ons

Plan route